amiralen

Centralt i Nossebro, precis vid ån Nossan, står Kvarteret Amiralen. Byggnaderna har bland annat inrymt brandstation, polisstation, bryggeri, kommunhus och bostäder. Tillsammans med Västarvet tog vi fram och illustrerade denna broschyr för att, för kommunstyrelsen, visa på potentialen hos denna vackra och kulturhistoriskt intressanta byggnad när den hotades av rivning. Idag står Amiralen kvar, och en av byggnadskropparna har nu renoverats.

uppslag-1

uppslag-2

uppslag-3

uppslag-4

uppslag-5

uppslag-6

uppslag-7

uppslag-8

uppslag-9

uppslag10